Facebook
Twitter
YouTube

Ažuriran regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplov (14. 10. 2016)

Izpostava URSZR Ljubljana je ažurirala regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju ljubljanske regije.

Načrt si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www/db/file/Ljubljana/Regijski%20nacrt%20ob%20nesreci%20zrakoplova%2C%20verzija%203.2--oktober%202016.pdf Prav tako si lahko v oceni ogroženosti ogledate obveznosti posameznih občin:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE