Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja za izdelavo likovnih in liternih del (30. 8. 2016)

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

V Sloveniji se veliko nevarnih snovi uporablja v različnih proizvodnih procesih, veliko nevarnih snovi pa se prepelje tudi po cestah, železniških tirih in morju. Tudi v vsakdanjem življenju se vsi srečujemo z nevarnimi snovmi (čistila, detergenti, kozmetični izdelki, baterije, barve, laki ipd). Ti izdelki nam lahko olajšajo življenje, ob nepravilni, nepazljivi ali prekomerni uporabi ter nepravilnem shranjevanju pa lahko predstavljajo nevarnost, saj škodljivo vplivajo na naše zdravje in okolje. Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja (PDF datoteka)

Priloga razpisa - tabela s podatki (Word datoteka)