Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI (16. 4. 2016)

Štab CZ za ljubljansko regijo je na svoji dopisni seji v v mesecu marcu 2016 sprejel regijski načrt ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0 na območju ljubljanske regije.

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.24/12) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0 na območju ljubljanske regije. Regijski načrt ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0 na območju ljubljanske regije, verzija 3.0 je nadgradnja načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 2.0. Regijski načrt je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti ZRP in javni objavi predloga regijskega načrta. Vsi zainteresirani si rešitve iz omenjenega načrta lahko ogledate v priloženem načrtu ali na sedežu Izpostave URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, Ljubljana, v času uradnih ur ter po predhodnem dogovoru z Bojanom Rotarjem, po telefonu 471-32-30.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt (Word datoteka)