Facebook
Twitter
YouTube

Ocena ogroženosti ljubljanske regije

V prilogi je ocena ogroženosti ljubljanske regije pred naravnimi in drugimi nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Ocena ogroženosti ljubljanske regije (PDF datoteka)

Potres (PDF datoteka)

Poplave (PDF datoteka)

Jedrska ali radioloska (PDF datoteka)

Nesreča zrakoplova (PDF datoteka)

Železniška (PDF datoteka)

Posebno nalezljive bolezni živali (PDF datoteka)

Terorizem (PDF datoteka)

Zaključek (PDF datoteka)