Facebook
Twitter
YouTube

Predlog regijskega načrta (19. 6. 2008)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02 in 17/06) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala predlog regijskega načrta ZiR ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi na območju ljubljasnke regije, verzija 1.0.

Javna predstavitev predloga regijskega načrta bo trajala od petka 20.6.2008 do ponedeljka 21.7.2008. Ogled predloga regijskega načrta zaščite in reševanja je možen v času uradnih ur na naslovu: Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana ter v dogovoru z Šilc Alojzem, svetovalcem za zaščito in reševanje, telefon 471-18-37 ali po elektronski pošti alojz.silc@urszr.si .

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt-terorizem (PDF datoteka)