Facebook
Twitter
YouTube

DELOVANJE ReCO LJUBLJANA V LETU 2007 (21. 3. 2008)

S tabelami in v številkah vam predstavljamo delo Regijskega centra za obveščanje Ljubljana v letu 2007.

ReCO Ljubljana je v letu 2007 obravnaval preko 3000 različnih nesreč in drugih dogodkov, med katerimi izstopajo :

1. nesreče v cestnem prometu,

2. požari v objektih,

3. požari na prometnih sredstvih,

4. požari v naravi oziroma na prostem,

5. onesnaženja okolja, nesreče z nevarnimi snovmi, industrijske nesreče, druge ekološke nevarnosti ali nesreče,

6. druge intervencije (tehnična in druga pomoč).

V nadaljevanju pa so predstavljeni še:

- pregled posameznih vrst nesreč oziroma dogodkov v letu 2007, po posameznih mesecih in po občinah v ljubljanski regiji;

- statistika za leto 2007;

- pregled komisijskih poslušanj govornih sporočil v letu 2007;

- seznam GE, ki jih ReCO Ljubljana lahko aktivira s sirenami javnega alarmiranja;

- seznam GE, ki jih ReCO Ljubljana lahko aktivira s sirenami javnega alarmiranja in s sprejemniki osebnega klica;

- aktiviranje enot na območju ljubljanske regije v letu 2007;

- prevozi pitne vode;

- najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev na območju ljubljanske regije v letu 2007 ;

- aktivnosti na področju uveljavljanja telefonske številke 112;

- sodelovanje ReCO Ljubljana ob različnih oblikah usposabljanj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Delovanje GRS (PDF datoteka)

Javno alarmiranje-1 (PDF datoteka)

Javno alarmiranje-2 (PDF datoteka)

Komisijska poslušanja (PDF datoteka)

Najdbe NUS (PDF datoteka)

Pregled nesreč v letu 2007 (PDF datoteka)

Prevozi pitne vode (PDF datoteka)

Statistika 2007 (PDF datoteka)

Šifrant 2007 (PDF datoteka)

Vaje v letu 2007 (PDF datoteka)