Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZIR ob množični nesreči na avtocesti (22. 2. 2008)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02 in 17/06) je Izpostava URSZR Ljubljana izdelala regijski načrt ZiR ob množični nesreči na avtocesti.

Regijski načrti ZiR ob množični nesreči na avtocesti v ljubljanski regiji, verzija 1.0 je Štab CZ za ljubljansko regijo sprejel na svoji dopisni seji meseca februarja 2008, po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti ZRP in javni objavi osnutka in predloga regijskega načrta. Vsi zainteresirani si rešitve iz omenjenega načrta lahko ogledate v priloženem načrtu ali na sedežu Izpostave URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, Ljubljana, v času uradnih ur ter po predhodnem dogovoru z Iglič Tomažem, po telefonu 471-32-07.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE