Facebook
Twitter
YouTube

Izdelava občinskih načrtov ZiR (17. 12. 2007)

Občine v ljubljanski regiji izdelujejo naslednje načrte zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE