Facebook
Twitter
YouTube

Predloga regijskih načrtov ZiR (6. 11. 2007)

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev predlogov REGIJSKIH NAČRTOV ZiR OB JEDRSKI NESREČI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 2.0 in OB ŽELEZNIŠKI NESREČI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 2.0.

Javna predstavitev predlogov regijskih načrtov bo trajala od torka 6.11.2007 do četrtka 6.12.2007. Ogled predlogov regijskih načrtov zaščite in reševanja je možen v času uradnih ur na naslovu: Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana ter v dogovoru z Šilc Alojzem, svetovalcem za zaščito in reševanje, telefon 471-18-37 ali po elektronski pošti alojz.silc@urszr.si

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE