Facebook
Twitter
YouTube

Osnutek regijskega načrta ZiR ob množični nesreči na avtoces (11. 10. 2007)

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 1.0.

Javna predstavitev osnutka načrta bo trajala od četrtka 11.10.2007 do ponedeljka 12.11.2007. Ogled osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti na območju ljubljanske regije je možen v navedenem času ter v dogovoru z Iglič Tomažem, svetovalcem za zaščito in reševanje, telefon 471-32-07 ali po elektronski pošti tomaz.iglic@urszr.si na naslovu: Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE