Facebook
Twitter
YouTube

Predloga regijskih načrtov ZiR (18. 9. 2007)

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana,na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06), objavlja javno predstavitev predlogov REGIJSKIH NAČRTOV ZiR OB LETALSKI NESREČI NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE, verzija 2.0 in OB NESREČAH V CESTNIH PREDORIH GOLOVEC IN ŠENTVID verzija 1.0.

Javna predstavitev predlogov regijskih načrtov bo trajala od četrtka 20.9.2007 do sobote 20.10.2007. Ogled predlogov regijskih načrtov zaščite in reševanja je možen v času uradnih ur na naslovu: Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana ter v dogovoru z Iglič Tomažem, svetovalcem za zaščito in reševanje, telefon 471-32-07 ali po elektronski pošti tomaz.iglic@urszr.si

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE