Facebook
Twitter
YouTube

HRUŠEV OŽIG (14. 6. 2007)

Zaradi morebitnega pojava hruševega ožiga v letu 2007 vam predstavljamo nekatere napotke oziroma ukrepe.

Napotki oziroma ukrepi so bili izvedeni v preteklih ob pojavu bolezni. Gre za splošne ukrepe in postopke, ukrepe v lokalnih skupnostih in ukrepe v intenzivnih nasadih oziroma sadovnjakih. V prilogah 1 in 2 so navedeni higienski ukrepi ob sumu oziroma ugotovitvi hruševega ožiga ter saniranje žarišča bakterijskega hruševega ožiga. Prilogi je kot napotka predpisala Fitosanitarna uprava RS.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE