Facebook
Twitter
YouTube

Osnutka regijskih načrtov zaščite in reševanja (14. 5. 2007)

Izpostava URSZR Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutkov regijskih načrtov zaščite in reševanja ob železniški nesreči verzija 2.0 in ob jedrski nesreči verzija 2.0., na območju ljubljanske regije. Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Izpostava Ljubljana objavlja javno predstavitev osnutkov REGIJSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI, VERZIJA 2.0. IN OB JEDRSKI NESREČI, VERZIJA 2.0. NA OBMOČJU LJUBLJANSKE REGIJE.

Javna predstavitev osnutkov omenjenih dveh načrtov bo trajala od torka 15.05.2007 do petka 15.06.2007. Ogled osnutkov regijskih načrtov zaščite in reševanja ob železniški nesreči oziroma ob jedrski nesreči na območju ljubljasnke regije je možen v navedenem času ter v dogovoru z Šilc Alojzem, svetovalcem za zaščito in reševanje, telefon 471-18-37 ali po elektronski pošti alojz.silc@urszr.si na naslovu: Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE