Facebook
Twitter
YouTube

DAN CIVILNE ZAŠČITE (28. 2. 2019)

1. marec - Dan Civilne zaščite obeležujemo vsako leto s prireditvijo na kateri se zahvalimo za sodelovanje vsem, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju, zaščiti in pomoči in s tem blažijo posledice naravnih in drugih nesreč.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

 V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite organizira Občina Brežice in Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite, ki bo v ponedeljek, 4. marca 2019, ob 17. uri, v Viteški dvorani gradu Brežice.

 Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE