Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - DAN CIVILNE ZAŠČITE (26. 2. 2018)

1. marec se praznuje kot dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite organizira Občina Krško in Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Slovesna podelitev priznanj Civilne zaščite bo v sredo, 7. marca 2018, ob 17. uri v Kulturnem domu Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE