Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

16. 10. 2008
Regijski načrt ZiR ob jedrski nesreči v Posavju, ver. 2.0

Na Izpostavi URSZR Brežice smo ažurirali regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Posavju, verzija 2.0, katerega si lahko ogledate v priponki.

V priponki si lahko v elektronski obliki ogledate zgibanko »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče«, ki so jo prebivalci v oddaljenosti 10 km od Nuklearne elektrarne Krško prejeli pred državno vajo zaščite in reševanja »NEK 2008«.

20. 6. 2008
Medregijsko sodelovanje z R Hrvaško
V okviru medregijskega sodelovanja z Republiko Hrvaško je v četrtek, 19. 6.2008 potekal na Izpostavi URSZR Brežice sestanek s predstavniki Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb.
22. 5. 2008
Vaja »NEK – maj 2008«
Izpostava URSZR Brežice je v sodelovanju z Občinami v Posavju in NE Krško pripravila in v sredo, 21. maja 2008 izvedla štabno vajo regijskega pomena »NEK – maj 2008« za primer jedrske nesreče v NE Krško.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 

ČASOVNO OBDOBJE