Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Brežice (RSS)

22. 5. 2017
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ IN RK

V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Brežice, Občine Brežice in Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice je v soboto,  20. maja 2017,  na Veliki Dolini potekalo 23. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

3. 4. 2017
REGIJSKI NAČRT ZIR NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH
Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Izpostava URSZR Brežice objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Posavju, verzija 1.0
2. 3. 2017
PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v četrtek, 2. marca 2017, v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice in Občine Kostanjevica na Krki.

23. 2. 2017
1. MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE
1. marec se praznuje kot dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.
23. 1. 2017
Predlog reg. načrta ZiR ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
Na osnovi sprejetega temeljnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki ga je izdelala URSZR, smo na Izpostavi URSZR Brežice izdelali predlog regijskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 1.0.
23. 5. 2016
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK

V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Krško, Občine Kostanjevica na Krki in Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice je v soboto, 21. maja 2016, v Kostanjevici na Krki potekalo XXII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

4. 3. 2016
PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v četrtek, 3. marca 2016, v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica, v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice in Občine Sevnica.

25. 5. 2015
REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ IN RK

V organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Sevnica, Občine Sevnica in Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice ter Izpostave Trbovlje je v soboto, 23. maja 2015, v okolici Športnega doma Sevnica potekalo XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Posavja ter XIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Zasavja.

4. 3. 2015
PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite,  s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v torek, 3. marca 2015, v Domu kulture Brežice, v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice in Občine Brežice.

11. 2. 2015
Številka 112 – dan odprtih vrat

11. februarja obeležujemo evropski dan številke 112. V sklopu aktivnosti je Izpostava URSZR Brežice dan številke 112 obeležila tako, da je povabila otroke iz  vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Posavju na ogled centra za obveščanje Brežice oziroma na predstavitev številke 112 ter predstavitev dela operaterjev.

<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE