Facebook
Twitter
YouTube

1.MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE (21. 2. 2020)

Prvega marca tradicionalno obeležimo dan Civilne zaščite s slovesno prireditvijo, na kateri se zahvalimo za sodelovanje vsem, ki pomagajo in sodelujejo pri reševanju, zaščiti in pomoči.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

Služiti Civilni zaščiti pomeni opravljati naloge zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljati posledice naravnih in drugih nesreč. Ta na videz skopi zapis, skriva v sebi veliko več in ima v praksi precej večjo težo. Morda se nam zdi samoumevno, da so in da bodo pripadniki Civilne zaščite na voljo vselej, ko stvari uidejo iz tirnic vsakdana. Tudi zato je prav, da jim enkrat letno sežemo v roke in izrečemo hvala.

V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite organizira Občina Sevnica in Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite, ki bo v torek, 3. marca 2020, ob 17. uri, v Kulturni dvorani Sevnica. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za njihov trud in prispevek na področju zaščite, reševanja in pomoči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE