Facebook
Twitter
YouTube

PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (4. 3. 2019)

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je v organizaciji Občine Brežice in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice v ponedeljek, 4. marca 2019, v Viteški dvorani gradu Brežice, potekala slovesna podelitev priznanj Civilne zaščite.

Prisotne sta nagovorila župan Občine Brežice, Ivan Molan ter namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič. V bogatem kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole Brežice.

Namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič ter vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice ga. Zdenka Močnik sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

 Tako je bilo podeljenih:

- 4 bronasti znaki Civilne zaščite,

- 3 srebrni znaki Civilne zaščite ter

- plaketa Civilne zaščite.

 Na državni slovesnosti na Brdu pri Kranju v petek, 1. marca 2019, sta bila podeljena bronasti in zlati znak Civilne zaščite.

 

 Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, ki naj bo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.

 

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA POŽRTVOVALNO IN

USPEŠNO OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

  

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

1.

SANDI LEKŠE

Župan občine Krško, mag. Miran Stanko

2.

ŠTEFAN TERAŽ

Občina Sevnica in Občinski štab CZ Sevnica

3

ANA SOMRAK

Gasilska zveza Slovenije

4.

ROK PREVOLŠEK – za enkratno dejanje

Slovenska vojska

5.

MILAN ZAGORC – priznanje podeljeno 1.3.2019 na Brdu pri Kranju

Občina Kostanjevica na Krki

 

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA POSEBNE ZASLUGE IN IZJEMEN PRISPEVEK PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

1.

DARKO FERLAN

Župan občine Brežice, Ivan Molan

2.

GAŠPER JANEŽIČ

Gasilska zveza Slovenije

3.

Prostovoljno gasilsko društvo STARA VAS – za 100 let aktivnega delovanja društva

Gasilska zveza Slovenije

 

 

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DELO PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI ORGANIZIRANOSTI, USPOSOBLJENOSTI IN PRIPRAVLJENOSTI CIVILNE ZAŠČITE JE NA DRŽAVNI PRIREDITVI NA BRDU PRI KRANJU PREJEL G. MIHAEL BORANIČ

 

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

1.

MIHAEL BORANIČ – priznanje podeljeno 1.3.2019 na Brdu pri Kranju

Župan občine Brežice, Ivan Molan

 

PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE za 140 let aktivnega delovanja društva

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

1.

Prostovoljno gasilsko društvo SEVNICA

Gasilska zveza Slovenije

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE