Facebook
Twitter
YouTube

24. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ IN RK (9. 6. 2018)

Izpostava URSZR Brežice je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem Krško in Občino Krško v soboto 9. junija v Krškem organizirala 24. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju so sodelovale štiri ekipe prve pomoči. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah, v okolici Osnovne šole Jurij Dalmatin Krško, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje, delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

 Največ znanja ob nudenju prve pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena ekipa Nuklearne elektrarne Krško, drugouvrščena ekipa Območnega združenja Rdečega križa Krško in tretjeuvrščena ekipa Območnega združenja Rdečega križa Sevnica.

 Ekipa  Nuklearne elektrarne Krško, se bo udeležila državnega preverjanja ekip prve pomoči CZ in RK, ki bo oktobra 2018 v Postojni.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE