Facebook
Twitter
YouTube

PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (8. 3. 2018)

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v sredo, 7. marca 2018, v Kulturnem domu Krško, v organizaciji Občine Krško in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice.

Prisotne sta nagovorila župan Občine Krško, mag. Miran Stanko ter namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. Branko Dervodel. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško ter Glasbena šola Krško.

 Namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. Branko Dervodel ter vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice ga. Zdenka Močnik sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

 

Tako je bilo podeljenih:

-          6 bronastih znakov Civilne zaščite

-          4 srebrni znaki Civilne zaščite ter

-          plaketa Civilne zaščite

-          na državni slovesnosti na Brdu pri Kranju je bil v četrtek 1. marca podeljen srebrni znak Civilne zaščite

 

BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA POŽRTVOVALNO IN

USPEŠNO OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

 

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

 

  1.  

BOŠTJAN DVORNIK

Poveljnik Civilne zaščite občine Kostanjevica na Krki, Robert Zagorc

  1.  

KRISTIJAN SIMONČIČ

Poveljnik Civilne zaščite občine Brežice, Darko Ferlan

  1.  

MITJA UDOVČ

Občina Sevnica

  1.  

JOŽE BAŠKOVIČ

Izpostava URSZR Brežice

  1.  

MATJAŽ MAVSAR

Izpostava URSZR Brežice

  1.  

IGOR PRAH

Izpostava URSZR Brežice

 

 

SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA POSEBNE ZASLUGE IN IZJEMEN PRISPEVEK PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

1.

DARKO ANŽIČEK

Župan občine Krško, mag. Miran Stanko

2.

MATJAŠIČ ROMAN

URSZR

3.

151. HELIKOPTERSKA ESKADRILJA

Slovenska vojska

4.

MARIJA MIRA ŠRAJ – priznanje podeljeno 1.3.2018 na Brdu pri Kranju

Občina Sevnica in Štab CZ občine Sevnica

5.

PGD PIŠECE –priznanje ob 110 obletnici aktivnega delovanja društva

Gasilska zveza Slovenije

 

 

PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE za 130 let aktivnega delovanja društva

 

 

Prejemnik priznanja

Predlagatelj priznanja

1.

PGD VIDEM OB SAVI

Gasilska zveza Slovenije

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE