Facebook
Twitter
YouTube

Seja štaba CZ za Posavje in ogled HE Brežice (29. 1. 2018)

V okviru razširjene seje štaba CZ za Posavje, ki je potekala v petek, 26. 1.2018, so se poveljnica in člani štaba CZ za Posavje, delavci Izpostave URSZR Brežice, predsedniki in poveljniki gasilskih zvez v Posavju ter poveljniki in namestniki poveljnikov CZ Občin v Posavju seznanili z delovanjem HE Brežice kot (zaenkrat) zadnje zgrajene HE na spodnji Savi.

Pod strokovnim vodstvom g. Požuna iz HESS d.o.o. so si prisotni ogledali prelivna polja in zgradbo strojnice ter posamezna kontrolna mesta, kjer zaposleni spremljajo delovanje HE Brežice. Iz HE Brežice ima dežurni operater možnost spremljanja delovanja tudi na HE Boštanj, HE Arto-Blanca ter HE Krško. Prav tako ima nadzor nad vodnim razbremenilnikom v Vrbini. Udeleženci ogleda so se seznanili tudi s potekom načrtovanih aktivnosti v primeru okvar na posamezni hidroelektrarni in delovanjem HE Brežice v primeru povišanega vodostaja reke Save.

 V nadaljevanju seje so si prisotni v prostorih HESS d.o.o. ogledali posnetek gradnje HE Brežice od začetka do njene otvoritve v septembru 2017. Seja se je nadaljevala s pregledom aktivnosti v Posavju na področju zaščite, reševanja in pomoči v letu 2017 ter načrtom dela v letu 2018. Zaradi menjav v članstvu štaba CZ za Posavje se je poveljnica CZ za Posavje razrešenim članom štaba zahvalila za sodelovanje.

 Ogled HE Brežice je bil koristen za razumevanje delovanja HE na spodnji Savi v primeru povišanega vodostaja v času visokih voda ter možnost za vzpostavitev dobre komunikacije z operaterji na HE v primeru, ko štab CZ za Posavje potrebuje podatke o trenutnih in načrtovanih pretokih reke Save.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE