Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRT ZIR NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH (3. 4. 2017)

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Izpostava URSZR Brežice objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Posavju, verzija 1.0

Javna predstavitev bo trajala od 3. aprila 2017 do 3. maja 2017, vsak delovni dan na sedežu Izpostave URSZR Brežice, Cesta svobode 15, Brežice. Predstavitev regijskega načrta bo potekala po predhodni najavi pri skrbniku načrta. Kontaktna oseba: Sergeja Bizjak (07 49 06 202 ali sergeja.bizjak@urszr.si). Načrt najdete na tej spletni strani pod povezavo Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE