Facebook
Twitter
YouTube

PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (2. 3. 2017)

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v četrtek, 2. marca 2017, v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice in Občine Kostanjevica na Krki.

Prisotne sta nagovorila župan Občine Kostanjevica na Krki g. Ladko Petretič ter generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. Darko But. V kulturnem programu so sodelovale Ljudske pevke Društva podeželskih žena pod Gorjanci, Marta Lipoglavšek ter Blaž Kovačič.

 

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. Darko But ter vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice ga. Zdenka Močnik sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

 

Tako je bilo podeljenih:

-          6 bronastih znakov Civilne zaščite ter

-          1 srebrni znak Civilne zaščite

-          na državni slovesnosti na Brdu pri Kranju je bil v sredo 1. marca podeljen srebrni znak Civilne zaščite ter dve plaketi Civilne zaščite

 

Srebrni znak pa bo letos podeljen tudi Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjanž ob praznovanju 110 obletnice društva.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE