Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC – DAN CIVILNE ZAŠČITE (23. 2. 2017)

1. marec se praznuje kot dan Civilne zaščite. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Posavje z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice in Občino Kostanjevica na Krki osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite. Slovesna podelitev priznanj Civilne zaščite bo v četrtek, 2. marca 2017, ob 17. uri v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, ter drugim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Vljudno vas vabimo, da se udeležite podelitve priznanj v Kostanjevici na Krki in se s tem pridružite počastitvi dneva Civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE