Facebook
Twitter
YouTube

Predlog reg. načrta ZiR ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh (23. 1. 2017)

Na osnovi sprejetega temeljnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki ga je izdelala URSZR, smo na Izpostavi URSZR Brežice izdelali predlog regijskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 1.0.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe, predloge in dopolnitve na omenjeni predlog regijskega načrta posredujete do ponedeljka, 20. 2.2017 na elektronski naslov sergeja.bizjak@urszr.si. Kontaktna oseba na Izpostavi URSZR Brežice je Sergeja Bizjak. Hkrati vas obveščamo, da je na spletni strani Izpostave URSZR Brežice objavljena Ocena ogroženosti ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ver. 2.0.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE