Facebook
Twitter
YouTube

PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (4. 3. 2016)

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v četrtek, 3. marca 2016, v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica, v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice in Občine Sevnica.

Prisotne sta nagovorila župan Občine Sevnica g. Srečko Ocvirk ter generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. Darko But. V kulturnem programu je sodelovala vokalna skupina Vilinke ter folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica.

 

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje g. Darko But ter vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Brežice ga. Zdenka Močnik sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

 

Tako je bilo podeljenih:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE