Facebook
Twitter
YouTube

Seja štaba CZ za Posavje z ogledom gradbišča HE Brežice (21. 1. 2015)

V torek, 20. 1.2015 je poveljnik CZ za Posavje sklical sejo štaba CZ za Posavje, kjer so se prisotni seznanili z aktivnostmi na področju zaščite in reševanja v okviru Izpostave URSZR Brežice v letu 2014, načrtovanimi aktivnostmi v letu 2015 ter predlogom regijskega načrta ZiR ob potresu v Posavju, verzija 3.0.

V nadaljevanju so si prisotni pod vodstvom predstavnika HSE Invest d.o.o. seznanili z načinom in potekom izgradnje HE Brežice (lokacija strojnice in prelivnih polj, preusmeritev reke Save, površina vplivnega območja HE Brežice, način in stroški izgradnje)

 Glede na to, da je v Posavju načrtovana izgradnja petih HE na reki Savi, od katerih tri že obratujejo, ter da veliko pozornosti namenimo seznanitvi z možnimi viri ogrožanja v primeru naravnih in drugih nesreč, je bila seja štaba CZ za Posavje z ogledom gradbišča HE Brežice za vse zelo zanimiva.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE