Facebook
Twitter
YouTube

Seja štaba CZ za Posavje s predstavitvijo in ogledom NEK (17. 1. 2014)

V četrtek, 16. 1.2014 je poveljnik CZ za Posavje sklical sejo štaba CZ za Posavje, kjer so se prisotni seznanili z aktivnostmi na področju zaščite in reševanja v okviru Izpostave URSZR Brežice v letu 2013 in načrtovanimi aktivnostmi v letu 2014.

Seja štaba CZ za Posavje se je nadaljevala s predstavitvijo in ogledom NEK, kjer so se pridružili še poveljnik in člani štaba CZ občine Sevnica ter delavci Izpostave URSZR Brežice. G. Glaser je uvodoma povzel značilnosti in delovanje NEK, kasneje pa so si vsi skupaj ob vodenju g. Kostrevca in g. Zemeta ogledali še določene lokacije znotraj NEK, ki so pomembne za razumevanje delovanja NEK ob izrednem dogodku (kontrolno sobo, tehnično podporni center, jez na reki Savi, opremo za gašenje, agregate...).
 
Glede na to, da v Posavju veliko pozornosti namenimo načrtovanju zaščitnih ukrepov in nalog v primeru jedrske nesreče v NEK, je bila seja štaba CZ za Posavje z ogledom NEK za vse zelo zanimiva.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE