Facebook
Twitter
YouTube

Vaja "EVAKUACIJA 2013" (19. 9. 2013)

V sredo, 18. 9.2013 je na lokacijah sedežev štabov CZ v Posavju potekala teoretična vaja »Evakuacija 2013«.

 Vaja je potekala ob predpostavki, da je v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) prišlo do razglasitve izrednega dogodka, ki se je stopnjeval do vključno razglasitve splošne nevarnosti.

Obveščanje o izrednem dogodku v NEK se je v vaji izvajalo neposredno iz NEK, ki je obvestila dejansko posredovala na URSJV, CORS in Center za obveščanje Brežice. Štabi CZ v Posavju so po vnaprej pripravljenem scenariju preigravali različne situacije, največji poudarek pa je bil dan usposabljanju poveljnikov in članov štabov CZ za ukrepanje ob razglasitvi izrednega dogodka v NEK ter seznanitev z rešitvami iz načrtov zaščite in reševanja ob tej nesreči.
 
V teoretični vaji so poleg poveljnika CZ in štaba CZ za Posavje, poveljnikov CZ in štabov CZ občine Brežice, občine Kostanjevica na Krki, občine Krško, občine Sevnica, Izpostave URSZR Brežice s Centrom za obveščanje Brežice sodelovali tudi poveljnik CZ RS z operativno sestavo štaba CZ RS, poveljnik in štab CZ za Dolenjsko, NEK, URSZR in URSJV.
 
Vajo sta na lokacijah v Posavju ocenjevala inšpektorja Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje.
 
Praktična vaja na temo izrednega dogodka v NEK se bo izvedla v okviru projekta PFE v soboto, 21. septembra 2013 na lokacijah v Krškem in Šentjerneju.
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE