Facebook
Twitter
YouTube

Ogled HE Krško (16. 5. 2013)

V okviru seje štaba CZ za Posavje, ki je potekala v mesecu januarju 2013, so se poveljnik in člani štaba CZ za Posavje ter delavci Izpostave URSZR Brežice seznanili z delovanjem HE na spodnji Savi v primeru povišanega vodostaja reke Save.

V torek, 14. 5.2013 je sledilo dopolnilno usposabljanje poveljnika in članov štaba CZ za Posavje z ogledom in predstavitvijo delovanja HE Krško, kjer so se jim poleg delavcev Izpostave URSZR Brežice pridružili tudi poveljnik CZ občine Kostanjevica na Krki ter poveljnik in namestnik poveljnika CZ občine Sevnica.
Pod strokovnim vodenjem g. Požuna iz HESS d.o.o. so si prisotni ogledali prelivna polja in zgradbo strojnice ter posamezna kontrolna mesta, kjer zaposleni spremljajo delovanje HE Krško, hkrati pa imajo iz HE Krško možnost spremljanja delovanja tudi HE Boštanj in HE Blanca. Udeleženci ogleda so se seznanili tudi s potekom načrtovanih aktivnosti v primeru okvar na posamezni hidroelektrarni in delovanje v primeru povišanega vodostaja.
 
Vsi prisotni so ogled HE Krško ocenili kot zelo koristen, zlasti za razumevanje delovanja HE na spodnji Savi v primeru povišanega vodostaja v času poplav ter kot možnost za boljšo komunikacijo z operaterji na hidroelektrarnah v primeru, ko štab CZ za Posavje potrebuje podatke o pretokih reke Save in količini vode.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE