Facebook
Twitter
YouTube

SPREJET NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V POSAVJU (30. 1. 2012)

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Brežice izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju.

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Brežice izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju.
Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju, verzija 3.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga regijskega načrta, sprejet pa bil na seji štaba CZ za Posavje dne 17. 1.2012.
Omenjen načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Brežice, Cesta svobode 15, Brežice v času uradnih ur po predhodni najavi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE