Facebook
Twitter
YouTube

Predlog regijskega načrta zaščite in reševanja (11. 11. 2011)

Na osnovi sprejetega državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0 ter v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št.3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Brežice izdelala predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Posavju.
 
Predlog omenjenega načrta si zainteresirani lahko ogledate v priponki ali na sedežu Izpostave URSZR Brežice po predhodnem dogovoru v času od 14.11.2011 do 14.12.2011.
Pripombe in dopolnitve k omenjenem predlogu regijskega načrta nam posredujte do srede,             14. decembra 2011 na elektronski naslov izpostava.br@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)