Facebook
Twitter
YouTube

KONDICIRANJE ZA DELO Z MULJNO ČRPALKO AVS 650 (6. 6. 2011)

Izpostava URSZR Brežice je 2. in 3.6.2011 v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Sevnica ter Poklicno gasilsko enot Krško organizirala kondiciranje strojnikov za delo z muljno črpalko AVS 650 TS  s prikazom njenega delovanja za pripadnike Gasilskih zvez Brežice, Krško in Sevnica.
Namen kondiciranja  je bil obnoviti pridobljeno znanje strojnikov za delo z muljno črpalko in sicer po programu:
-         opis črpalke s prikazom elementov črpalke,
-         tehnične karakteristike črpalke,
-         postavitev in sestavljanje sesalnega in tlačnega voda,
-         zagon črpalke in črpanje vode,
-         varna zaustavitev črpalke,
-         zaključek delovanja, pospravilo sesalnih in tlačnih cevi, izpust vode iz črpalke,
-         priprava črpalke za transport.
 
Kondiciranja se je udeležilo 17 pripadnikov GZ Sevnica, 22 pripadnikov GZ Krško in 19 pripadnikov GZ Brežice.
Udeleženci so z zanimanjem spremljali predstavitev črpalke in njenih elementov ter s skupnimi močmi pripravili sesalne in tlačne cevi za nemoteno delo črpalke.
Ob zaključku dela je bila opravljena kratka analiza.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE