Facebook
Twitter
YouTube

Interno usposabljanje – ocena škode na stvareh (6. 6. 2011)

Na osnovi letnega načrta dela Izpostave URSZR Brežice je v torek, 31. 5.2011 potekalo drugo interno usposabljanje za ocenjevanje škode za člane regijske in občinskih komisij, tokrat na področju ocenjevanja škode na objektih in infrastrukturi.
 
Po pregledu zakonodaje in podatkov o nastali skupni škodi v Posavju v letu 2010 je g. Joško Žvar, član regijske komisije, prisotnim na usposabljanju ob slikah iz terena predstavil problematiko ocenjevanja škode na objektih in infrastrukturi. Ob posameznem primeru so si prisotni izmenjali izkušnje iz dela na terenu ter podali predloge za ustreznejše rešitve v prihodnje.
 
Internega usposabljanja se je udeležil tudi g. Lampret iz URSZR, ki je udeležence seznanil z novostmi v aplikaciji Ajda ter tekočo problematiko na področju ocenjevanja škode.
 
Glede na to, da so prisotni na usposabljanju izrazili zadovoljstvo s takšno obliko usposabljanja, bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE