Facebook
Twitter
YouTube

INTERNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVANJE ŠKODE V KMETIJSTVU (20. 5. 2011)

Na osnovi letnega načrta dela Izpostave URSZR Brežice je v torek, 17. 5.2011 potekalo interno usposabljanje za ocenjevanje škode na področju kmetijstva za člane regijske in občinskih komisij.
Poleg pregleda zakonodaje in skupne škode v Posavju v letu 2010 je član regijske komisije prisotnim na usposabljanju ob slikah iz terena predstavil problematiko ocenjevanja škode v kmetijstvu po poplavah. Ob koncu usposabljanja so bili sprejeti zaključki in predlogi za spremembe na področju ocenjevanja škode v kmetijstvu, ki bodo posredovani na URSZR.
 
Interna usposabljanja so se v preteklosti izkazala kot dobrodošla oblika utrjevanja znanja in izmenjave izkušenj iz terena, zato bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE