Facebook
Twitter
YouTube

Analiza izvajanja aktivnosti ob poplavah v Posavju (27. 10. 2010)

V četrtek, 21.10.2010 je v prostorih Izpostave URSZR Brežice potekala skupna analiza izvajanja aktivnosti ob poplavah, ki so Posavje prizadele v mesecu septembru 2010.
Na analizo so bili vabljeni strokovni sodelavci za zaščito in reševanje ter poveljniki CZ občin v Posavju, predstavniki GZ v Posavju, PGE Krško, PU Krško, predstavniki SV, ki so nudili pomoč v času poplav, predstavniki URSZR ter poveljnik CZ in člani štaba CZ za Posavje.

Ob zaključku analize so bile podani predlogi za izboljšanje dela na področju zaščite, reševanja in pomoči ter učinkovitejšega ukrepanja ob poplavah v prihodnje, s katerimi bodo seznanjene pristojne službe.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE