Facebook
Twitter
YouTube

Ocenjevanje škode ob poplavah v Posavju (27. 10. 2010)

Poplave, ki so v mesecu septembru 2010 prizadele vse občine v Posavju, so povzročile veliko škodo na objektih, infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih in kmetijskih pridelkih.

Na osnovi zbranih prijav s strani občinskih komisij za ocenjevanje škode so predsednik in člani regijske komisije za ocenjevanje škode po področjih dela v preteklih dneh opravili kontrolne cenitve prijav nastale škode ter nudili strokovno pomoč.
Glede na to, da je bil rok za vnos podatkov v aplikacijo AJDA podaljšan, bodo člani občinskih komisij popravke vnesli v pregledane obrazce.

Kontrolne cenitve s strani regijske komisije za ocenjevanje škode se bodo nadaljevale v mesecu novembru po zaključenem vnosu vseh prijav v aplikacijo AJDA.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE