Facebook
Twitter
YouTube

Ažuriranje regijskih načrtov zaščite in reševanja (16. 9. 2010)

Na Izpostavi URSZR Brežice smo v skladu z letnim načrtom dela ažurirali regijska načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih in ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE