Facebook
Twitter
YouTube

Ocena škode po neurju v Posavju (6. 9. 2010)

V petek, 3. septembra 2010 sta člana regijske komisije za oceno škode ob naravnih in drugih nesrečah v Posavju za področje škode na infrastrukturi skupaj s predstavniki komisij za oceno škode na infrastrukturi Občine Krško in Občine Sevnica opravila kontrolni ogled in cenitev prijavljene škode na terenu po neurju 3. in 5. avgusta 2010.

Na osnovi opravljenega ogleda na terenu in po uskladitvi strokovnih mnenj glede nastale škode so bili dogovorjeni določeni popravki, ki bodo vnešeni v aplikacijo AJDA.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE