Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZiR ob nesreči zrakoplova v Posavju (12. 8. 2010)

Izpostava URSZR Brežice je izdelala Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Posavju, verzija 3.0.

Regijski načrt smo na Izpostavi v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.list RS št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) izdelali po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči v Posavju ter javni objavi osnutka in predloga regijskega načrta ter ga posredovali na usklajevanje na URSZR.

Obveščamo vas, da je regijski načrt usklajen z državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 4.0.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE