Facebook
Twitter
YouTube

Ažuriranje regijskih načrtov ZiR (14. 6. 2010)

Na Izpostavi URSZR Brežice smo v skladu z nastalimi spremembami ažurirali regijske načrte zaščite in reševanja ob potresu, ob poplavah in ob železniški nesreči v Posavju. Načrti se nahajajo v priponkah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

poplave, 2010 (PDF datoteka)

potres, 2010 (PDF datoteka)

železniška,2010 (PDF datoteka)