Facebook
Twitter
YouTube

Vaja zaščite in reševanja (31. 5. 2010)

Područni ured za zaštitu i spašavanje (PUZS) Zagreb je v soboto, 29. 5.2010 v kraju Brdovec, R Hrvaška izvedel vajo zaščite in reševanja na predpostavki prometne nesreče potniškega vlaka in vozila, ki prevaža nevarne snovi.

V bližini mejnega prehoda Harmica na hrvaški strani oziroma Rigonce na slovenski strani državne meje se je v soboto, 29. 5.2010 v popoldanskem času odvijala vaja »Vlak 2010«, ki sta se je na povabilo Područnog ureda za zaštitu i spašavanje (PUZS) Zagreb udeležili tudi delavki Izpostave URSZR Brežice.

Predpostavka vaje je bila, da je prišlo do prometne nesreče na železniškem prehodu Brdovec, v kateri sta bila udeležena potniški vlak in vozilo, ki je prevažalo nevarne snovi. Pri tem je ena oseba izgubila življenje, več potnikov v vlaku je bilo poškodovanih, iz sodov pa je iztekala nevarna snov. V vaji so sodelovali poklicni in prostovoljni gasilci, zdravstveno osebje ter predstavniki mejne policije, pomoč pri reševanju pa so nudili tudi poklicni gasilci podjetja Pliva d.d., ki so usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi ter predstavniki interventne službe v okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS). V času vaje je potekal tudi preizkus prenosa informacije o nesreči s strani državnega centra za obveščanje Republike Hrvaške do CORS ter naprej do Centra za obveščanje Brežice.

Vaja je uspešno prikazala postopke vseh pripadnikov interventnih služb v primeru prometne nesreče, prav tako je bilo prikazano ravnanje ob nesreči z nevarno snovjo in dekontaminacija interventnega osebja na samem mestu nesreče.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE