Facebook
Twitter
YouTube

Predlog regijskega načrta- nesreča zrakoplova (24. 5. 2010)

Izpostava URSZR Brežice je v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) izdelala predlog regijskega načrta ob nesreči zrakoplova v Posavju, verzija 3.0.

Javna predstavitev predloga regijskega načrta bo trajala od torka, 25. 5.2010 do ponedeljka, 28. 6.2010. Ogled predloga regijskega načrta ter zbiranje pripomb in predlogov je možno po dogovoru tudi v času uradnih ur na sedežu Izpostave URSZR Brežice, Cesta svobode 15, Brežice, pripombe in predloge pa lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov izpostava.br@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE