Facebook
Twitter
YouTube

12. posvetovanje SLOCOLD na temo varnosti pregrad v Slovenij (26. 3. 2010)

»V Krškem je včeraj, 25. 3.2010 potekalo 12. posvetovanje Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade (SLOCOLD) na temo »Varnost pregrad v Sloveniji«, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika URSZR ter predstavniki Izpostav URSZR Kranj, Ljubljana, Maribor in Brežice.
Na posvetu so bili predstavljeni prispevki v dveh delih. V prvem delu je bil podan pregled veljavne zakonodaje s področja pregrad, kjer je bil med predavatelji tudi g. Šestan, direktor Urada za preventivo in operativne zadeve, ki je v svojem predavanju podal koncepte odziva ob poplavah v načrtih zaščite in reševanja ter primer ukrepanja ob porušitvi pregrade HE Golica. V drugem delu so predavatelji podali prispevke, vezane na aktualno prakso zagotavljanja varnosti pregrad, sledil pa je ogled HE Krško kot primer velike pregrade v gradnji.
Na osnovi prispevkov bo organizator izdal zbornik.«

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE