Facebook
Twitter
YouTube

Popis divjih odlagališč odpadkov v Posavju (22. 3. 2010)

V soboto, 20. 3.2010 so tudi v Posavju potekale aktivnosti v zvezi s popisom divjih odlagališč odpadkov, katerim smo se v občini Brežice pridružili tudi zaposleni na Izpostavi URSZR Brežice.

Aktivnosti v zvezi s popisom so potekale že v preteklih dneh, po potrebi pa se bodo nadaljevale do konca marca 2010.
Prijavljenih odlagališč je veliko, po pregledu stanja na terenu pa je bilo ugotovljeno, da bo poleg varnosti udeležencev potrebno ob izvedbi čistilne akcije v soboto, 17. 4.2010 zagotoviti tudi ustrezno ločevanje odpadkov že ob pobiranju na terenu ter organizirano pobiranje in prevoz le teh na zbirna mesta.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE