Facebook
Twitter
YouTube

Cenitve prijavljene škode po poplavah v decembru 2009 (10. 3. 2010)

V ponedeljek, 8. 3. 2010 so predstavniki državne in regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah skupaj s predstavniki podjetja HPG d.o.o. Brežice opravili ogled prijavljene škode na kmetijskih zemljiščih in gozdnih cestah v občini Brežice na območju Vrbine.
 
Na osnovi opravljenega ogleda na terenu in po uskladitvi strokovnih mnenj glede dejansko nastale škode so bili dogovorjeni določeni popravki, ki bodo vnešeni v aplikacijo AJDA.«

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE