Facebook
Twitter
YouTube

OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU (9. 3. 2010)

Regijski sestanek v zvezi z akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«

V petek, 5. 3. 2010 je v prostorih Gasilske zveze Brežice ob 10.00 uri potekal sestanek v zvezi z izvedbo iskalno-čistilnih akcij, ki bodo potekale 13. in 20. 3. 2010 v Posavju. Udeležba predstavnikov na sestanku s strani Občin, gasilskih zvez, društev in organizacij je bila zadovoljiva. Prisotni so izrazili podporo omenjenim akcijam, hkrati pa so želeli od predavatelja pridobiti čim več natančnih navodil v zvezi z organizacijo in izvedbo akcij popisa divjih odlagališč ter čistilne akcije, ki bo potekala dne 17. 4. 2010.
 
Na sestanku so bili določeni koordinatorji izvedbe iskalno-čistilnih akcij po posamezni občini, ki bodo organizirali izvedbo popisa divjih odlagališč v svoji občini.
Priprave na sobotno akcijo v Posavju že potekajo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE