Facebook
Twitter
YouTube

INTERNI USPOSABLJANJI ČLANOV KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE (20. 4. 2009)

INTERNI USPOSABLJANJI ČLANOV KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH V POSAVJU

 

Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Posavju pri svojem delu tesno sodeluje z občinskimi komisijami za ocenjevanje škode po posameznih področjih.

 

Na osnovi izkušenj iz preteklih let smo se odločili, da organiziramo interni usposabljanji članov regijske in občinskih komisij za ocenjevanje škode po področjih dela, kjer so člani komisij podali znanje in izkušnje, ki so si jih pridobili z delom na tem področju tudi vsem tistim, ki jih lahko nesreča še doleti.

 

Interni usposabljanji sta bili izvedeni v prostorih Izpostave URSZR Brežice v sredo, 18. 3. 2009 za področje ocenjevanja škode v kmetijstvu ter v petek, 10. 4. 2009 za področje ocenjevanja škode na stvareh, kot predavatelji pa so izkušnje dela na terenu podali člani regijske komisije ob sodelovanju posameznih članov iz vrst občinskih komisij. Predstavljeni so bili tudi postopki v skladu z navedbami v Postopkovniku za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter delo z aplikacijo Ajda.

 

Na podlagi mnenj udeležencev ocenjujemo, da sta bili interni usposabljanji koristni za delo v prihodnje, saj le dobro sodelovanje članov vseh komisij ter poznavanje postopkov ob nesreči zagotavljajo pozitivne rezultate in učinkovitost pri delu ocenjevanja škode.

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE