Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZiR ob jedrski nesreči v Posavju, ver. 2.0 (16. 10. 2008)

Na Izpostavi URSZR Brežice smo ažurirali regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Posavju, verzija 2.0, katerega si lahko ogledate v priponki.

V priponki si lahko v elektronski obliki ogledate zgibanko »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče«, ki so jo prebivalci v oddaljenosti 10 km od Nuklearne elektrarne Krško prejeli pred državno vajo zaščite in reševanja »NEK 2008«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)

(PDF datoteka)